De Federatie Medisch Specialisten benaderde Westmedia voor een korte corporate video waar de urgentie centraal staat.

Nieuwsfragmenten
Dat hebben we opgelost door gebruik te maken van korte nieuwsfragmenten in combinatie met tekstblokken met de belangrijkste thema’s. Daarnaast zijn tekstblokken met relevante feiten toegevoegd die het verhaal ondersteunen.

Interviews
Om te onderstrepen dat de Federatie er is voor én door medisch specialisten hebben we tevens twee artsen geïnterviewd om uit te leggen waarom de doelstellingen van de Federatie belangrijk zijn voor de uitoefening van hun vak. Hierbij is er nadrukkelijk gekozen voor mensen ‘uit het veld’ en niet de bestuurders van de federatie.

1 minuut
Het resultaat is en krachtige video van 1 minuut, die kort en bondig het werk van de Federatie weergeeft. De video staat prominent op de website en een link hiernaar wordt standaard meegestuurd in handtekeningen onder video’s.

Ondertiteling
Daarnaast is de video ook ondertiteld voor gebruik op sociale media en voorzien van Engelse ondertiteling voor een internationaal publiek.