Waterschap gebruikt video om verhaal in de klas te vertellen

Leen Naaktgeboren,en Cor Visser hebben in 1953 als kind de watersnood meegemaakt. In deze film vertellen zij hun verhaal. Met deze film wil het Waterschap Hollandse Delta laten zien wat er wordt gedaan om overstromingen als in 1953 te voorkomen.