Problemen bevolkdingsdaling inzichtelijk gemaakt

De Hoeksche Waard kampt met een toenemende vergrijzing en jongeren die wegtrekken. Wat moet de regio doen om het gebied leefbaar te houden. Als start van een brede discussie maakte Westmedia een film, waarin bewoners en ondernemers in de Hoeksche Waard hun visie geven op de toekomst. Deze productie werd gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland en de Regio Hoeksche Waard.

Deze video werd getoond tijdens een discussiebijeenkomst over dit onderwerp.