“Wie kunnen het verhaal beter en mooier vertellen dan de direct betrokkenen”, was het uitgangspunt voor de openingsvideo het jaarcongres van SCEN-artsen. In de video komen een nabestaande, een specialist ouderengeneeskunde en een forensisch arts aan het woord die aangeven hoezeer zij zich door de SCEN-arts gesteund voelen.  SCEN artsen toetsen euthanasieverzoeken en geven advies. Het portret ontroerde de zaal. En dat was precies ook de bedoeling. 

Opdractgever: KNMG